โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ดนตรีม.6
ชื่อนักเรียน : จินตนา เพชรแก้ว
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2559,11:13   อ่าน 441 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : จุฑาวรรณ อินทชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2559,11:39   อ่าน 527 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ความรู้พื้นฐานด้านดนตรีไทย
ชื่อนักเรียน : สุภัสสรา พรศรี
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2559,11:38   อ่าน 684 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ดนตรีไทย
ชื่อนักเรียน : นางสาว วริศรา แก้วตราชู
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2559,12:39   อ่าน 483 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อผสม
ชื่อนักเรียน : นางสาวกัญญาพัชร เสลา
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2558,10:02   อ่าน 2965 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การทำบาติก
ชื่อนักเรียน : จันจิรา หัสดิน , กรรภิรมย์ อ่อนทอง
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2557,02:58   อ่าน 645 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภาพวันมาฆบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจินตนา เพชรแก้ว
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2555,01:22   อ่าน 1414 ครั้ง