กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพชรี เพชรน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0828330832
อีเมล์ : ABDULLOH1211@GMAIL.COM

นางสาวทิพเนตร ฮาบสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6