ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสูไหวดา สันนก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นิภาพร พรหมชู
พนักงานราชการ