โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 662) 11 มิ.ย. 56
ยินดีต้อนรับ คุณครูปิยนาถ เชี่ยวสมุทร และคุณครูภัทราวลัย ลิ้นโป (อ่าน 622) 10 มิ.ย. 56
ผลการ แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระหว่างวันที่12-13พ.ย.55 (อ่าน 638) 11 ธ.ค. 55
ผลการแข่งขัน วชิระวิชาการ” ครั้งที่ 7 (อ่าน 1382) 06 ธ.ค. 55
ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (อ่าน 727) 31 ต.ค. 55
ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยาเกษียณก่อนกำหนด (อ่าน 725) 21 ต.ค. 55
เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555 (อ่าน 716) 21 ต.ค. 55
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์14 จังหวัดภาคใต้ (อ่าน 687) 19 มิ.ย. 55
ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวาดระบายสี (อ่าน 706) 19 มิ.ย. 55
แบบทดสอบO-NET ม.3 ปี 53 (อ่าน 1038) 24 ก.พ. 55
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 860) 09 ม.ค. 55