ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2564
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกงาน โดยวิธีเจาะจง
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโดยวิธีเจาะจง
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนน้ำรอบวิทย
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ 2562
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563-2
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563-1