ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติโรงเรียนน้ำรอบวิทยาระหว่างเปิดภาคเรียน (อ่าน 289) 28 มิ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศ (อ่าน 339) 11 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1,4 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 2563 (อ่าน 325) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 530) 21 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียน (อ่าน 585) 14 ม.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 899) 07 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1295) 07 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1051) 29 มี.ค. 62
กำหนดการให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2562 (กยศ) (อ่าน 982) 07 มี.ค. 62
เชิญร่วมงานเปิดบ้านโรงเรียนน้ำรอบวิทยา OPEN HOUSE 2019 (อ่าน 915) 27 ม.ค. 62
ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 1003) 24 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง การปรับปรุงอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ห้องวิทยาศาสตร์ (อ่าน 863) 14 พ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนดนตรี (อ่าน 779) 17 ต.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนดนตรี (อ่าน 798) 15 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนดนตรี (อ่าน 157) 29 ก.ย. 61
เตรียมพร้อมสอบ O-net ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 119) 06 ก.ย. 61
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน เรื่องเลิกเรียนก่อนเวลาปกติ (อ่าน 937) 08 ส.ค. 61
ทอดผ้าป่า โรงเรียนน้ำรอบวิทยา (อ่าน 916) 07 มิ.ย. 61
เเจ้งผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 12.00น (อ่าน 861) 31 พ.ค. 61
ประกาศ ปิดการเรียนการสอนครึ่งวัน (อ่าน 1664) 30 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมรายการต่อเติมกันสาด (อ่าน 1087) 13 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมรายการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็ก ค.ส.ล. (อ่าน 1187) 13 พ.ย. 60
เว็บไซต์บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (อ่าน 1069) 10 ก.ค. 60
ผลงานทางวิชาการ : การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โร (อ่าน 1263) 21 มิ.ย. 60
เปิดประตู...สู่น้ำรอบวิทยา (อ่าน 1157) 01 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง ลานกีฬาอเนกประสงค์ (อ่าน 1259) 14 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง สนามบาสเกตบอลแบบ FIBA (อ่าน 1088) 14 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 1082) 14 พ.ย. 59
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนน้ำรอบวิทยา (อ่าน 1079) 11 ส.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 1441) 28 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ พนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนน้ำรอบวิทยา (อ่าน 1517) 26 ม.ค. 59
ร่วมโหวตเยาวชนตัวแทนสุราษฎร์ในรายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลง (อ่าน 1725) 26 ม.ค. 59
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำเเหน่งครูสังคม (อ่าน 1574) 22 ม.ค. 59
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 ณ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา (อ่าน 2663) 22 ธ.ค. 58
สายสัมพันธ์ ๓๗ ปี น้อง พี่ น.ว.ปันน้ำใจเพื่อน้อง (อ่าน 1495) 22 ธ.ค. 58
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายโรงเรียน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา (อ่าน 2180) 22 ธ.ค. 58
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 1396) 14 ธ.ค. 58
Bike for Dad (อ่าน 1312) 12 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์จากงานอนามัยโรงเรียนเรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก (อ่าน 1169) 12 พ.ย. 58
ห้องเรียน DLIT (อ่าน 1774) 02 พ.ย. 58