ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
1 ตุลาคม 2563 โรงเรียนน้ำรอบวิทยาได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยทีมวิทยากรจากโครงการจิตอาสา904 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน มาเป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:57   อ่าน 54 ครั้ง