โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันไหว้ครู โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของนักเรียน ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของนักเรียนต่อผู้ครู เเสดงให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,13:49   อ่าน 32 ครั้ง