โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนน้ำรอบวิทยาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,08:54   อ่าน 44 ครั้ง