โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนน้ำรอบวิทยาจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ ให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องเหมาะสม ให้นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบกา
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,11:44   อ่าน 122 ครั้ง