โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการพีระพงษ์ ทรรพคช และคณะครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เข้ารับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,08:58   อ่าน 113 ครั้ง