โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายกองบิน 7รวมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบและวินัยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสม
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,14:12   อ่าน 200 ครั้ง