ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา​2562 โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนเข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียนและมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้ผู้ปกครองไปดำเนินการจัดซื้อเอง รวมถึงการมอบรางวัลเเละทุนในการศึกษาเล่าเร
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2562,08:49   อ่าน 313 ครั้ง