โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง โรงเรียนน้ำรอบวิทยา และเห็นคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมลอยกระทง โดยภายในงาน มีการจัดกิจกรรมประกวดกระทงระดับชั้น ประกวดนางนพมาศ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,08:45   อ่าน 148 ครั้ง