โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสนและพลอากาศตรีวีรพันธ์ ภูวจินดา อัญเชิญสังฆทานพระราชทานให้แก่พระภิกษสงฆ์วัดน้ำรอบและนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำรอบ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,21:20   อ่าน 125 ครั้ง