ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียนน้ำรอบวิทยา

พญานาคขดหางเป็นรูปอักษรย่อ น.ว. อยู่ภายในจักร

อักษรย่อ
"น.ว."

สีประจำโรงเรียน

"ม่วง - เหลือง" หมายถึงจิตใจที่สดชื่น ใสสว่างด้วยปัญญา พาไปสู่ความรุ่งโรจน์มีเกียรติและอำนาจ ยึดธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต