แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.57 KB
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.95 KB
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.59 KB
แนวปฏิบัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 943.77 KB
ปฏิทิน การปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.14 KB