ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.65 KB
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานแนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.7 KB
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการห้องพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.51 KB
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทุน กยศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 436.9 KB