คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานทะเบียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 951.02 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.05 MB
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 623.41 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.14 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการห้องพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 520.47 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการทุน กยศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB