โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
หมวดวิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
การแต่งด้วยชุดขาว หรือ ชุดกากี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน