โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายวิชาการ
08 ต.ค. 61 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
ฝ่ายวิชาการ
08 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 61 ปรับ ปพ 6 งานวัดผล
ฝ่ายวิชาการ
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 ลงข้อมูลในระบบ SGS
ฝ่ายวิชาการ
27 ก.ย. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
ฝ่ายวิชาการ
24 ก.ย. 61 โครงการอาเซียนน่ารู้
ชุดประจำชาติ ในอาเซียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
19 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ย. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ย. 61 กิจกรรมมุทิตาเกษียณอายุราชการ
ฝ่ายบุคคลากร
10 ก.ย. 61 ส่งคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ฝ่ายวิชาการ
03 ก.ย. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ย. 61 ถึง 03 ก.ย. 61 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.erunning.run/surat2018/ PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
27 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 กิจกรรมนิเทศภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนน้ำรอบ วิชาการ
24 ส.ค. 61 เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนน้ำรอบวิทยา
ชุดกีฬาสีแดง กิจการนักเรียน
17 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
หมวดวิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
การแต่งด้วยชุดขาว หรือ ชุดกากี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน