ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียนใหม่
งานทะเบียน
07 เม.ย. 62 ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ
งานทะเบียน
05 เม.ย. 62 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1และ ม.4
งานทะเบียน
27 มี.ค. 62 ประเมินครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย และพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือน
งานบุคคล
26 มี.ค. 62 รับใบประกาศ ม.3 และ ม.6
งานทะเบียน
06 มี.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
งานวัดผล
05 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิม
วิชาการ
04 มี.ค. 62 ส่งข้อสอบปลายภาค 2/2561
งานวัดผล
26 ก.พ. 62 ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6
งานบุคคล
22 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 2/2561
งานวัดผล
18 ก.พ. 62 สำรวจรายชื่อ นร แน้วโน้มติด 0
งานวัดผล
16 ก.พ. 62 ถึง 19 ก.พ. 62 สอบ GAT PAT
งานวัดผล
07 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2561
จังหวัดภูเก็ต วิชาการ
06 ก.พ. 62 OPEN HOUSE โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
สีแดง วิชาการ
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ม.3
งานวัดผล
28 ม.ค. 62 รายงานผลการใช้งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
งานแผน
14 ม.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 62 บันทึกคะแนน ลง SGS
งานวัดผล
08 ม.ค. 62 ถึง 10 ม.ค. 62 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาค ภาคใต้
จังหวัดตรัง กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ม.ค. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
งานวัดผล
26 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
ฝ่ายวิชาการ
24 ธ.ค. 61 ส่งข้อสอบกลางภาค 2/2561
ฝ่ายวิชาการ
20 ธ.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 2/2561
ฝ่ายวิชาการ
12 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ ณ กองบิน 7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 ธ.ค. 61 ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5
ฝ่ายบุคคล
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
กิจการนักเรียน
23 พ.ย. 61 ส่งวิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 พ.ย. 61 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 พ.ย. 61 ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 พ.ย. 61 ถึง 20 พ.ย. 61 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2561
นศท
05 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 แก้ตัวครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1
11 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายวิชาการ
08 ต.ค. 61 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
ฝ่ายวิชาการ
08 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 61 ปรับ ปพ 6 งานวัดผล
ฝ่ายวิชาการ
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 ลงข้อมูลในระบบ SGS
ฝ่ายวิชาการ
27 ก.ย. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
ฝ่ายวิชาการ
24 ก.ย. 61 โครงการอาเซียนน่ารู้
ชุดประจำชาติ ในอาเซียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
19 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ย. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ย. 61 กิจกรรมมุทิตาเกษียณอายุราชการ
ฝ่ายบุคคลากร
10 ก.ย. 61 ส่งคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ฝ่ายวิชาการ
03 ก.ย. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ย. 61 ถึง 03 ก.ย. 61 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.erunning.run/surat2018/ PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
27 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 กิจกรรมนิเทศภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนน้ำรอบ วิชาการ
24 ส.ค. 61 เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนน้ำรอบวิทยา
ชุดกีฬาสีแดง กิจการนักเรียน
17 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
หมวดวิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
การแต่งด้วยชุดขาว หรือ ชุดกากี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน