โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 56 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย สุนทร เพชรศรี (ตูน (ไข่แดง))
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
ที่อยู่ : 48 ม.7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 0857986413
อีเมล์ : maxmalacos-121@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา สุขนิตย์ (กานต์)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : -
ที่อยู่ : ดวงจุลชาติ หมู่ 5 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
เบอร์มือถือ : 0800422185
อีเมล์ : kan_quitar@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมลชนก รักษ์ทิพย์ (นก)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : จำไม่ได้
ที่อยู่ : 160/8-9 ม.1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 083-5044303
อีเมล์ : noknoy_2530@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนันทิตา บางแก้ว (สา)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
ที่อยู่ : 35 ม.5 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 0822886804
อีเมล์ : tuayray1590@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ฉัตรชัย เมืองแก้ว (ฉัตร)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : -
ที่อยู่ : 204/3 หมู่ 4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 0892901351
อีเมล์ : muangkaeo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ไพลิน แกะจู (หญิง)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
ที่อยู่ : 37 ม. 3 ต. บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธารี 84130
เบอร์มือถือ : 088-506-2440
อีเมล์ : pailin2551@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช พลโยธา (ณเดช )
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : -
ที่อยู่ : 24 หมู่ 7 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 088 -181-4196
อีเมล์ : tea_man001@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จเร สุขประเสริฐ (เรย์)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 1 (วิทย์-คณิต)
ที่อยู่ : 82 ม 2 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 0869982926
อีเมล์ : sujaraynorth@hotmail.com/sujaraynorth@gmail.com sujaraynorth@sanook.com/ sujaray@central.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม