โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 56 คน
ชื่อ-นามสกุล : กัญญพัชร เสลา (ออย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : ม.3
ที่อยู่ : 40 หมู่ 3 ตำบล น้ำรอบ อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0901597079
อีเมล์ : nongoil2004@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิดา เกตุแป้น (น้องปอ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : ม.3
ที่อยู่ : 41/1 ม.3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0908624278
อีเมล์ : suttidar-love311039@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อัจฉราวรรณ บุญมาก (บุ๋ม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : ม.3
ที่อยู่ : 43 หมู่3 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 080 6999 144
อีเมล์ : bum_lotus@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมยศ บุญมาก (เบียร์)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : ม.3
ที่อยู่ : 43 หมู่3 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0878845606
อีเมล์ : doramonjang1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จรรยาทิพย์ บุญมาก (บิ๋ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : (ม.3)
ที่อยู่ : 43 หมู่3 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0822892545
อีเมล์ : doramonjang1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร ศรีประจันทร์ (สาว)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 14 หมู่ 3 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 0901738574
อีเมล์ : saojang2003@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วีระพงษ์ ธงไกรสง (ธง)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : -
ที่อยู่ : 27 ม.2 ต.นํ้ารอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0835025450
อีเมล์ : thong777@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ผกาวัลย์ จันทร์แจ้ง (ตัวเล็ก)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : - (ม.3)
ที่อยู่ : 35หมู่2ต.ท่ากระดานอ.คีรีรัฐนิคมจ.สุราษฏร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0883835842
อีเมล์ : pakawan1984@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พีระพล (อั๋น)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : - (ม.3)
ที่อยู่ : 14 ม.5 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สฎ
เบอร์มือถือ : 0848892178
อีเมล์ : Peeraphon2539@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จีรวรรณ ประทุม (อิ๋ว)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : _
ที่อยู่ : 18ม 2 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน
เบอร์มือถือ : 0836908944
อีเมล์ : jeerawan--pratum@HOTMAIL.COM
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งโรจน์ ชูสุวรรณ (บอย)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : -
ที่อยู่ : 27 หมู่ที่ 1 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 0824573702
อีเมล์ : zzz.boy.zzz@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญตา สุขนา (แมว)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
ที่อยู่ : 70 ม.6 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0816778901
อีเมล์ : kwanta1010@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม