โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 56 คน
ชื่อ-นามสกุล : ลลิตพรรณ โรยทองคำ (เล็ก)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : -
ที่อยู่ : 1 moo.7 Numrob,PhunPhin Suratthani 84130
เบอร์มือถือ : 0894754077
อีเมล์ : lalitpan_r@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุรีรัตน์ แสงเดช (July)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : ม.6(วิทย์-คณิต)
ที่อยู่ : 128 หมู่ 5 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0856754046
อีเมล์ : Anoorak_joo@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : nath (nath)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : ที่ 3
ที่อยู่ : Bangngorn Phunphin Surathanee
เบอร์มือถือ : 0897319457
อีเมล์ : mekaz07.natha@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวลักษณ์ มะลิวัลย์ (กระติีบ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 0
ที่อยู่ : 121 ม.2 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0904891956
อีเมล์ : yaovalak2536@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัญญพัชร เสลา (น้องออย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น :
ที่อยู่ : 40 หมู่ 3 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 090-1597079
อีเมล์ : nongoil2004@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุตาพัต ช่วยมาก (อ้อ/หมวย)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : -
ที่อยู่ : 40 หมู่3 ต.น้ำรอบ อ.พุนพินจ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 0818920775
อีเมล์ : sutaphat-or@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อาภัสรา นากิจ (แจ๋ว)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : ม.3
ที่อยู่ : 13 หมู่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 080-1418901
อีเมล์ : doramonjang1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุธีรา ศรีนวล (กิ๊ก)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : ม.3
ที่อยู่ : 27 หมู่ 1 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 0901597096
อีเมล์ : doramonjang1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนันทา บุญโก้ (เอ๋)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 9(วิทย์-คณิต)
ที่อยู่ : 108 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0808853069
อีเมล์ : so2553@thaimail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพรัตน์ ใจฉ่ำ (จุ๋มจิ๋ม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : -
ที่อยู่ : 59 ม.2 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0822746247
อีเมล์ : thipparat_jaicham@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศกดิ์ ทองพัฒน์ (บอย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : ๙ (วิทย์-คณิต)
ที่อยู่ : ๖๑ หมู่ที่๑ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : ๐๘๖-๒๗๒๐๓๔๕
อีเมล์ : narongsak_thongpat@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรรณทิพย์ ชูอ่อน (องุ่น)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 9 (วิทย์-คณิต)
ที่อยู่ : 43/1 ม.2 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 089-8759385
อีเมล์ : angun14112536@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม