โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 56 คน
ชื่อ-นามสกุล : สมนึก เพชรภักดี (ติ๊ก)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : ม 3
อีเมล์ : cavestone000@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เปมิกา เดชมณี (ฝ้าย)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : ม.3
อีเมล์ : pemika.fay@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อัจฉราวรรณ ชลรัตน์ (อ้อม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
อีเมล์ : atcharawan5231@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิรกรัณฑ์ คอยคำ (แพม (แต่ทุกคนเรียก โกศล ))
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
อีเมล์ : pungkung--0000@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุุฑามาส คาร (หม๊าอิง^^)
ปีที่จบ : 52   รุ่น : -
อีเมล์ : suthamat.38@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จันทิมา ช่วยมาก (แตง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : -
อีเมล์ : jantima_tang011@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรศรี คงเกษตร (นุ้ย)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : .-.
อีเมล์ : nuy2533@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณี วิทิพย์รอด (นุ่น)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : -
อีเมล์ : opho2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ยุทธศักดิ์ กล่อมเมือง (ศักดิ์)
ปีที่จบ : จำไม่ได้   รุ่น : จำไม่ได้
อีเมล์ : klommuang@gmail.com,klommuang@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เดชา เพชรสถิตย์ (Dea, 彭徳强)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น : M.3
อีเมล์ : pdeqiang@yahoo.com,decha.p@cpgroup.cn
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจรินทร์ รัตนวุฒิ (กุ้ง)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น : 0
อีเมล์ : giant_4820@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ถาวร ทิศทองคำ (ติณ)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น : 0
อีเมล์ : tha_vorn2002@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม