โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนันทิตา บางแก้ว (สา)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 26
อีเมล์ : Tuayray1590@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ธ.ค. 2560,21:52 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.114.58


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล