โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ประภาส พรมวิเศษ (เขียด)
ปีที่จบ : ึ-   รุ่น : ึ7
อีเมล์ : pj_carrent@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.aonangcarrent.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : pj.krabi carrent
ตำแหน่ง : manager
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 106หมู๋5 ตำบล เทพกระษัตครี

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ต.ค. 2558,20:00 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.225.149


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล