โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปรีชา เนตรพุกกณะ (ไข่)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 5
อีเมล์ : preecha@gmail.com
เว็บไซต์ : donsakpho.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 2 ม. 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 พ.ค. 2557,21:37 น.   หมายเลขไอพี : 1.10.220.51


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล