โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ พิกุลทอง (น้อง น้อย ฉิด)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 5
อีเมล์ : amornrat@tistr.or.th
เว็บไซต์ : www.tistr.or.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 35 หมู่3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.พ. 2557,15:45 น.   หมายเลขไอพี : 27.130.222.83


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล