โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สมนึก เพชรภักดี (ติ๊ก)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : ม 3
อีเมล์ : cavestone000@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ธ.ค. 2556,10:29 น.   หมายเลขไอพี : 223.207.162.34


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล