โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 56 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนันทิตา บางแก้ว (สา)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 35 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 098-9237369
อีเมล์ : Tuayray1590@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย สุนทร เพชรศรี (ตูน ( ไข่แดง ))
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 48 ม.7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 085-7986413
อีเมล์ : maxmalacos-121@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประภาส พรมวิเศษ (เขียด)
ปีที่จบ : ึ-   รุ่น : ึ7
ที่อยู่ : 106หมู๋5 ตำบล เทพกระษัตครี อใภลาง จใภูเก็ต
เบอร์มือถือ : 0835076438
อีเมล์ : pj_carrent@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ศักดิ์ศรี บัวศรี (ศักดิ์)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น :
ที่อยู่ : 112 หมู่ 5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน
เบอร์มือถือ : 0895919895
อีเมล์ : sak_c4@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช พลโยธา (ณ เดช)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 24 หมู่ 7 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0800749497
อีเมล์ : nadachkab@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสนธิชัย พรมคุ้ม (แฟ้ง ,อ้วน)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : -
ที่อยู่ : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
เบอร์มือถือ : 0819570531
อีเมล์ : sonthichai.frang@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณดี ทองสง่า (วรรณ)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : -
ที่อยู่ : 4/63 หมู่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์มือถือ : 086-5934087
อีเมล์ : wandee-thong@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุพรศรี จรูญรักษ์ (สายไหม)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 10/2 หมู่4 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 080-0405457
อีเมล์ : saimai_su@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นิตยา เพชรสถิตย์ (กบ)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : _
ที่อยู่ : 73ม1ตน้ำรอบอ.พุนพินจ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0875289285
อีเมล์ : kob.keroro@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปรีชา เนตรพุกกณะ (ไข่)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 30 ม.10 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0862831205
อีเมล์ : preecha@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ พิกุลทอง (น้อง น้อย ฉิด)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 44/34 ซ.คู้บอน 41 แขวงสามวาตะวัตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
เบอร์มือถือ : 0814421709
อีเมล์ : amornrat@tistr.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร วิชัยดิษฐ์ (พร)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
ที่อยู่ : 149 ม.6 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 087-8946626
อีเมล์ : jw10112523@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม